Cisco 2023 Global Ağ Trendleri Raporu: Geleneksel güvenlik dönemi bitti


Cisco’nun 13 ülkede yaptığı araştırmaya dayanan 2023 Global Ağ Trendleri Raporu’na göre, hibrit çalışmanın dünyada yaygınlaşmasıyla beraber geleneksel güvenlik modelleri güncelliğini yitirdi. Bulut platformları da hızla benimsenmeye devam ediyor. Ankete katılanların %78’i, 2025’e kadar iş yüklerinin %40’ından fazlasını bulutta barındırmayı planladığını söylüyor. 
Cisco, dijital dönüşümü ve çoklu bulut girişimlerini hayata geçirmek için BT kuruluşlarının ağ teknolojisini, yetkinlikleri ve operasyonlarını nasıl geliştirip dönüştürdüğünü inceleyen 2023 Global Ağ Trendleri Raporu’nu yayımladı. Raporda, farklı coğrafyalardaki 13 ülkeden (ABD, Kanada, Brezilya, Meksika, Avustralya, Çin, Endonezya, Güney Kore, Japonya, Singapur, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya) 2500’ü aşkın BT karar alıcısının katıldığı anketten elde edilen veriler esas alındı.

Ağın geleceğini ve başarılı bir bulut stratejisinde ağların rolünü etkileyecek iş ve teknoloji dünyasındaki bazı temel eğilimleri ve öncelikleri ortaya çıkaran raporda şu tespitler öne çıktı:

1. Hibrit çalışma, güvenli bağlanırlıkla ilgili zorlukları artırmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz çağda, uzaktan çalışanlar ile çoklu bulut ortamlarında dağınık halde bulunan kurumsal veriler ve varlıklar arasında güvenli bağlantının tesis edilmesine yönelik yeni yaklaşımlara ihtiyaç var.

  • Çalışanlar ofise dönmeleri konusunda teşvik edilse de %40’ından fazlası tam zamanlı olarak veya haftada birkaç gün uzaktan çalışmaya devam ediyor.
  • Geleneksel güvenlik modelleri güncelliğini yitirdi. Bu alanda çalışanların yarısından çoğu (%51) bulut güvenliği risklerini, %39’u da uzaktan çalışanların sayısındaki artışı en büyük zorluklar olarak gösteriyor.

2. Buluta ve çoklu buluta geçiş hızlanıyor.

  • Kuruluşlar bulut platformlarını benimsemeye devam ediyor; ankete katılanların %78’i kuruluşlarının 2025’e kadar iş yüklerinin %40’ından fazlasını bulutta barındırmayı planladığını söylüyor. Bu oran, bugünkü kuruluşlarda yalnızca %63 düzeyinde.
  • Çoklu bulutun benimsenmesi de her geçen gün ivme kazanıyor. Bulut ve ağ uzmanlarının %42’si daha çevik ve ölçeklenebilir bir uygulama geliştirmenin birden çok bulutun kullanılmasında başlıca motivasyon olduğunu söylüyor. 

3. Kullanıcıların bulut uygulamalarına erişiminde güvenliğin sağlanması, 2023 yılının ağla ilgili zorluklar listesinde en başta yer alıyor. Kurumsal BT profesyonellerini endişelendiren bir diğer önemli konu da tutarlı bir uygulama deneyimini garanti etmek için dijital hizmet zincirinde uçtan uca görünürlüğün sağlanması (örneğin kullanıcı ile bulut arasında).

  • Birden çok bulutta dağınık haldeki uygulamalara güvenli erişimin sağlanması, ağ profesyonellerinin %41’inin dile getirdiği en önemli güçlük. 
  • Ankete katılanların %37’sine göre ise ikinci en önemli zorluk, kurumsal ağın dışında daha çok trafiğin başlaması veya bitmesiyle ağ performansı ve güvenliğine ilişkin uçtan uca görünürlük elde edilmesi.

Didem Duru: Güvenlik, çeviklik ve iş performansı yeni öncelikler 

Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru da Global Ağ Trendleri Raporu’nu şöyle değerlendirdi: “Günümüzde ağ, dijital dönüşüm sürecine ışık tutan kilit faktör konumunda. BT öncelikleri değiştikçe güvenlik, çeviklik ve iş performansı BT ekipleri için maliyet ve ağ yönetiminden daha öncelikli konular haline geldi. En çok talebi, uçtan uca görünürlük ve otomasyon sunan çözümler görüyor. Raporda belirtilen trendler kendi içinde önemli olmanın ötesinde gerçek değeri, ilerleyen süreçte kararların altını nasıl doldurabildikleriyle ölçülecektir.”

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir